top of page

GDPR

Personv­ern

Før du kjøper og bruker produkter, tjenester og/eller løsninger på denne nettsiden (www.vikingwheels.no) dermed fra Viking Wheels ™ Harald Riise avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Informa­sjonska­psler (cookie­s) og analyse

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For å gjøre det lettere for deg som bruker, sender vi informasjonskapsler (cookies) til nettleseren din. Disse inneholder i hovedsak sesjonsinformasjon. Vi bruker også statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler. Dette verktøyet bruker vi for å innhente statistikk for hvor mange brukere og sidevisninger vi har på nettsiden. Våre nettannonser (eks: Google Adwords og annonser på Facebook) kan også skrive slike informasjonskapsler til din nettleser, blant annet for å måle effekten av annonsene.

Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger: http://www.google.com/settings/ads. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative: https://www.networkadvertising.org/choices/.

Din IP adresse blir også lagret ved innsendelse av skjemaer. Personlig informasjon du oppgir på nettstedet eller sender til oss på annen måte blir ikke distribuert til 3. parts aktører.

Mer om Google anaytics: Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Viking Wheels ™ Harald Riise bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Persono­pplysni­nger og ansvar

VIKING WHEELS ™ (Viking Wheels ™ Harald Riise), ved daglig leder og innehaver, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med innsending av skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vi er ikke vår egen databehandler, eller utvikler og vi drifter derfor ikke nettstedet vårt selv. Alle data og backup ligger lagret på sikrede servere hos leverandør WIX. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av WIX.

 

Viking Wheels ™ Harald Riise - Org. nr. 997426010
v/ Daglig leder og innehaver, Harald Riise
Maries Vei 12 A

1363 Høvik

E-post: post@vikingwheels.no
Telefon: +47 97138177

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no)

Viking Wheels ™ Harald Riise er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og i kontakt med oss.

Viking Wheels ™ Harald Riise innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3) brukerkontoer i våre løsninger:

(1) Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse.
(2) Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.
(3) Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.

Samt for å levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel. Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret.

Viking Wheels ™ Harald Riise plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå, Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.

Behandl­ing av persono­pplysni­nger

Personopplysninger hentes inn for at Viking Wheels ™ Harald Riise skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som
Viking Wheels ™ Harald Riise samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i egne avtalevilkår. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de personopplysninger som er registrert hos oss, og be om retting hvis de er feilaktige.

 

Oppbeva­ring og slettin­g

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

Viking Wheels ™ Harald Riise lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

 

Datapor­tabilit­et

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

 

 

Konfide­nsialit­et og sikkerh­et

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.

All dataoverføring som skjer via våre nettsider er kryptert med sikkerhetssertifikat (https). Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100% sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom vi blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at
Viking Wheels ™ Harald Riise tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og/eller administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.


Viking Wheels ™ Harald Riise er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre produkter, tjenester og/eller løsninger, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

Sensiti­ve og konfide­nsielle persono­pplysni­nger

Ingen av våre tjenester krever at du oppgir sensitive eller konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i våre systemer er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til Viking Wheels ™ Harald Riise under noen omstendigheter.

I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

 

 

Tredjep­arts funksjo­nalitet og nettsid­er

Produktene, tjenestene og/eller løsningene vi leverer inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av produkter eller tjenester.

Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg derfor til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

 

Endring­er i personv­ernerkl­æringen

Kunden aksepterer at Viking Wheels ™ Harald Riise forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. 

Viking Wheels ™ Harald Riise plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som i større grad innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

  • White Instagram Icon

FOR MORE PICTURES AND VIDEOS

bottom of page